Astrow Web Management Self Service

Astrow Web is een compleet modulaire oplossing voor tijdregistratie, aanwezigheidsregistratie, HR management, employee self service, toegangscontrole en de mogelijkheid kostenplaatsen te monitoren. Een volledig pakket dat maakt dat u op productiviteit kunt sturen en dat uw leidinggevenden en medewerkers helpt nóg efficiënter te werken.

  • Team manager tool, waarmee alle dagelijkse handelingen door de manager uitgevoerd kunnen worden
  • Overzichtelijk Dashboard met dagelijkse taken en meldingen
  • Optie geintegreerde HR-module en aanwezigheidstableau
  • Overzichtelijke werkbalk
  • Opmerkingenveld per dag
  • Persoonlijk rapportenarchief, waarin rapporten opgemaakt kunnen worden, en rapportdefinities met andere gebruikers kunnen worden gedeeld.

Deze nieuwe verbeterde versie van Astrow Web is nóg gebruiksvriendelijker zodat u nóg minder tijd aan uw administratie hoeft te besteden. Waarom kostbare tijd verspillen aan het zoeken naar afwezighedem en gebeurtenissen, nodig voor de salarisuitbetaling, als alle onregelmatigheden zichtbaar kunnen zijn en gecorrigeerd kunnen worden op één enkel scherm; de teammanager! Voor het beheer van Astrow dient u te beschikken over basiskennis van Windows en over een portie gezond verstand. De visuele eenvoud en het gebruiksgemak van Windows®-toepassingen zijn doorgedrongen tot elke onderneming. Naast deze basiskennis vergt Astrow geen bijkomende kennis.

Werkschema’s

Werkschema’s bepalen met Astrow Web is kinderspel. U beslist wanneer uw mensen aanwezig moeten zijn, wanneer ze een pauze moeten nemen en welke maatregelen u wenst te nemen wanneer ze te laat komen of overuren maken. Astrow Web doet de rest. Met Astrow Web kunt u maximaal 1485 dagelijkse ploegen en werkschema’s beheren. Alle ploegen zijn te definiëren per gebruiker en tonen de bestaande werkschema’s inclusief flexibele tijd, vaste ploegen, veranderlijke ploegen en zo meer. Koppelingen met diverse salarispakketten zijn mogelijk.

Personeelsbeheer

In Astrow Web wordt alle belangrijke informatie in verband met het personeel zoals naam, badgenummer, afdeling en functiebeschrijving opgeslagen evenals persoonlijke informatie en details in verband met de verlofregeling. U beschikt ook over vrije velden waar u informatie naar keuze kan ingeven.

Gebruikersrechten definiëren (geldt voor alle modules van Astrow Web)

De Astrow beheerder moet eerst de werknemers selecteren die toegang krijgen tot de diverse modules van Astrow Web. Vervolgens kan de beheerder voor elke gebruiker een gebruikersnaam en paswoord aanmaken en zijn individuele toegangsrechten definiëren. Tenslotte moet de beheerder alle werknemers in groepen onderbrengen en de eigenschappen voor deze groepen bepalen.

Persoonlijke configuratie (geldt voor alle modules van Astrow Web)

Elke gebruiker die toegang heeft tot astrow web kan zijn persoonlijke configuratie aanpassen: hij kan de gebruikte taal en opmaak wijzigen. Elke gebruiker die hiervoor de toegangsrechten gekregen heeft, kan zijn persoonlijke paswoord wijzigen.

Met de MSS Manager Self Service module

heeft de Manager de mogelijkheid om alle noodzakelijk handelingen te verrichten die nodig zijn voor een correcte tijdregistratie.

Teammanager

In de teammanager heeft de manager het complete overzicht over zijn team, met betrekking tot te werken uren, aanen afwezigheid, werkschema’s en verlof, voor de geselecteerde periode. De teammanager is overzichtelijk, kan naar wens worden aangepast , en biedt de mogelijkheid tot correcties, het maken van opmerkingen en het uitvoeren van rapportages.

Boekingen en Afwezigheden verwijderen, toevoegen of wijzigen

De Manager kan voor een werknemer(s) of een afdeling boekingen of afwezigheden wijzigen, toevoegen of verwijderen. Ook kan de Manager een opmerking bij een boeking of afwezigheid toevoegen. Indien men in Astrow Web met kostenplaatsen werkt kan een Manager een werknemer aan een kostenplaats toekennen of wijzigen. De Manager kan ook een werknemer in een ander dagrooster indelen.

Berichten

De Manager kan berichten verzenden naar andere gebruikers van de MSS of VT in de applicatie zelf of per Email.

Dashboard

Dashboard geeft direct inzicht van onregelmatigheden zoals: vergeten boekingen, te laat in of te vroeg uit. Ook een ongeautoriseerde afwezigheid of overwerk is direct zichtbaar en te autoriseren in Dashboard.

Verlofkaart

De verlofkaart geeft inzicht in de reeds opgenomen dagen en/of uren en het saldo Verlof. In de verlofkaart ziet men b.v. ATV, Verlof, TVT etc.

Tijdkaart

De tijdkaart kan de Manager instellen op week of maandperiode. Hier kan de Manager eenvoudig voor een week de boekingen, afwezigheden en kostenplaatsen toevoegen van b.v. chauffeurs of buitendienstmedewerkers.

Rapportage

Diverse rapporten kan de Manager zelf samenstellen met boekingen, gewerkte uren, overuren en afwezigheden. Eenmaal samengesteld kunnen deze rapporten later weer gebruikt worden.

Persoonlijke Configuratie

In Configuratie kan de taal van de Manager gekozen worden. (o.a. Nederlands, Duits, Engels, Frans) Ook kan men hier werknemers, afdelingen, kostenplaatsen of vestigingen toekennen aan een Manager.
AstrowWeb1

Menu