Astrow Web Kostenplaatsen

Personeelkosten per kostenplaats, een beter zicht op de tijdsbesteding van uw werknemers

 

Wilt u de bestede uren op de correcte kostenplaats doorbelasten? Ook als medewerkers geregeld aan andere kostenplaatsen worden uitgeleend?

 

Met Astrow Web kostenplaatsen heeft u een volledig overzicht van uw werknemers. Met behulp van kostenplaatsen kunt u registreren hoeveel tijd iedere werknemer aan een bepaalde afdeling spendeert en op welk tijdstip van de dag. Kostenplaatsregistratie is daardoor de tool om een scherp beeld te krijgen van de verdeling van uw personeelskosten over de verschillende kostenplaatsen.

 

Enkele mogelijkheden van de module Kostenplaatsen:

  • Handmatige ingave van een kostenplaats op een terminal
  • Kostenplaatsen koppelen aan een werknemer
  • Diverse kostenplaatsen rapporten samenstellen
  • Een kostenplaats koppelen aan een boekingsterminal

 

De module Kostenplaatsen kent de volgende voordelen:

  • Personeelskosten (uren) verzamelen op kostenplaats
  • Elk gewerkt uur eenvoudig toewijzen aan correcte kostenplaats
  • Eenduidig beeld van verdeling van personeelskosten over verschillende kostenplaatsen
  • Verfijning van werkuren naar kostenplaatsen, kostensoorten of productie-eenheden
  • Inzicht waar de (meeste) uren worden gemaakt
  • Adequate managementinformatie

______________________________________________________________________

Kostenplaatsen is een module van Astrow Web Astrow. Web is een modulair opgebouwde oplossing voor tijdregistratie, aanwezigheidsregistratie, HR management, employee self service, toegangscontrole en de mogelijkheid om kostenplaatsen te monitoren. Een volledig pakket dat maakt dat u op productiviteit kunt sturen en dat uw leidinggevenden en medewerkers helpt nóg efficiënter te werken.

AstrowWeb2

Menu