Klokken op uw smartphone. De geïntegreerde module Astrow Web VT-mobile stelt u in staat om met behulp van uw smartphone boekingen te maken en later in te zien. Zéér eenvoudig voor u en uw medewerkers, die bijvoorbeeld onderweg zijn, om hun gewerkte tijd te registreren. De schermen zijn aangepast voor gebruik op een smartphone om het voor de gebruiker zo makkelijk mogelijk te maken. Wanneer u vakantie, doktersbezoek of bijvoorbeeld een ziekmelding of kostenplaats wilt boeken kan dit voortaan met uw smartphone.

De module VT-mobile kent de volgende voordelen:

  • Simpel in gebruik
  • Krachtig in functionaliteiten

________________________________________________________________________________________________

AstrowWebVTMobileAstrow Web VT-mobile is een module van Astrow Web. Astrow Web is een modulair opgebouwde oplossing voor tijdregistratie, aanwezigheidsregistratie, HR management, employee self service, toegangscontrole en de mogelijkheid om kostenplaatsen te monitoren. Een volledig pakket dat maakt dat u op productiviteit kunt sturen en dat uw leidinggevenden en medewerkers helpt nóg efficiënter te werken.

Menu